Naturale

resurse-naturale-thumb2

O vacanță petrecută în stațiunea Călimănești – Căciulata  oferă variate posibilități de odihnă și recreere, pentru toate categoriile de turiști. La baza acestor forme de turism stau elementele cadrului natural determinat de formele de relief submontan și montan, de hidrografie, de elementele climatice și tipurile de vegetație, între care se remarcă în mod deosebit:

Geomorfologia zonei, reprezentată prin dealurile subcarpatice domoale, împădurite, ușor accesibile pentru drumeție, plimbări și prin relieful montan spectaculos al Munțiilor Căpățânii și Cozia, delimitat de abrupturi, relief cu aspect ruiniform cu creste ascuțite, văi adânci și înguste;

Cursul râului Olt, deosebit de pitoresc, care formează pe teritoriul administrativ al orașului cel mai spectaculos sector din defileul Turnu Roșu-Câineni;

Cursurile pitorești ale pâraielor Păușa, Căciulata, Lotrișor,  însoțite de drumuri forestiere și de poteci turistice marcate sau nemarcate, deschid posibilități de acces spre zonele înalte montane;

Elementele de floră și faună, parte a biodiveristății Parcului Național Cozia, a căror valoare științifică și turistică deosebită constituie elemente de atracție nu numai pentru specialiștii în domeniu. Aici sunt ocrotite ca monumente ale naturii o serie de specii rare din flora şi fauna României, ca: iedera albă, floarea de colţ, laleaua pestriţă, râsul, capra neagră, cerbul, cocoşul de munte.

Parcul Național Cozia , un adevărat laborator de cercetare în aer liber și o resursă de elemente naturale cu valoare turistică incontestabilă, care se întinde pe o suprafață de 17.000 ha, este o arie protejată cu caracter peisagistic, geologic- geomorfologic, floristic, faunistic și forestier care reunește între limitele sale părți din trei unități montane distincte: partea de sud-vest a munților Lotru (masivul Dobra), partea estică a Munților Căpățânii (Narățu) și Muntele Cozia propriu-zis, despărțite  de râul Olt și de afluentul acestuia, Lotru.

Formele de turism practicabile pe teritoriul parcului: drumeție  montană, turism știinresurse-naturale-thumb1țific, sporturi extreme, odihnă și recreere.

Vegetația forestieră abundentă, reprezentată mai ales prin foioase în amestec (aproximativ 74% din teritoriul administrativ este acoperit de pădure), se constituie într-o resursă turistică de mare valoare peisagistică;

Insula Ostrov, o insulă naturală a râului Olt, reamenajată după construirea barajului și a Lacului de acumulare Călimănești; aceasta constituie un parc natural atractiv, pe care se află o vegetație diversificată și Schitul Ostrov

C.N.I.P.T. CĂLIMĂNEŞTI

Contact
Telefon/Fax : 0250 838 372/ 0250 750 620
contact@viziteazacalimanesti.ro

 

FB  Google-plus-icon

NEWSLETTER

Nume
Adresa de e-mail

Regio
www.inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul programului Operaţional Regional şi cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională.

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, va invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.

Copyright © UAT Calimăneşti.
Trafic web: hits counter